Resultado de imagen de formacion

OBJECTIUS FORMACIÓ:

 • Afectivitat/Sexualitat
 • Anticonceptius i prevenció d’embarassos no desitjats
 • Prevenció Infeccions de Transmissió Sexual
 • Prevenció d’Abús Sexual

Tots els temes es preparen amb la finalitat de formar persones amb Discapacitat Intel·lectual.

 

PERSONES A QUI VA DESTINADA LA FORMACIÓ:

 1. El personal que atén directament la persona amb Discapacitat Intel·lectual. Inicialment  a escoles però incorporant altres serveis de les fundacions com poden ser CET, SOI , STO i personal residencial, segons les necessitats.
 2. Les persones amb Discapacitat Intel·lectual que assisteixen al/s centre/s.
 3. Famílies de les persones amb Discapacitat Intel·lectual.

 PROCÉS DE LA FORMACIÓ 1:

 Persones amb Discapacitat Intel·lectual:

 • 6 hores de formació, habitualment repartides en 3 grups diferents d’alumnes/usuaris del centre, on es realitzen formacions inicials de tots els temes inclosos en els objectius de formació.
 • En aquesta sessió es recull la tipologia d’usuaris de centre amb la finalitat de traspassar eines adequades als professionals per treballar aquests temes.

 

PROCÉS DE LA FORMACIÓ 2:

Professionals d’atenció directa i tècnics de centre: (Psicòleg, Assistent Social…):

 • 9 hores repartides en tres jornades on es treballen els continguts dels objectius de formació i la metodologia per traspassar-los a les persones amb Discapacitat Intel·lectual.
 • A les sessions de professionals es recullen les demandes i els neguits a l’hora de donar resposta als alumnes/usuaris en els temes relacionats amb els objectius de formació del projecte.
 • 2 hores de sessió formativa legal en relació als temes d’Incapacitació, Abús Sexual i Esterilització. Aquesta sessió la realitza una advocada especialitzada.

 

PROCÉS DE LA FORMACIÓ 3:

 Famílies dels alumnes/usuaris del centre:

 • 2 hores de taller on es tracten les necessitats del col·lectiu. Es fa un torn de preguntes obertes on els pares poden exposar els seus dubtes, necessitats, neguits i es dóna resposta partint d’una línia integradora envers la persona amb discapacitat intel·lectual.

 

Formació subvencionada: Departament d’Acció social i Ciutadania