DESTINATARIS

Professors  de centres docents d’educació primària, secundària i d’educació especial interessats en l’aplicació de la robòtica educativa i la programació a l’aula.

 

OBJECTIUS

Apropar els docents a la robòtica educativa amb Lego Wedo, i Lego Mindstorms Ev3.

Conèixer  el llenguatge de programació Scratch.

Conèixer l’entorn de programació d’Arduino i algunes de les diferents plataformes per  controlar la placa

Conèixer altres eines de programació i robòtica  disponibles.

Crear continguts i activitats per  treballar amb robots  a l’aula.

Adaptar materials i activitats als diferents nivells d’alumnes.

CONTINGUT

  1. Programació i robòtica a l’aula

                        – El rol del docent  i l’alumne a l’aula de robòtica.

                        – Metodologia de la robòtica educativa.

  1. Diferents eines de robòtica i  programació

                        – Entorns de programació Lego Wedo, Lego Ev3 , Arduino i Scratch.

                        – Introducció a M-bot.

                        – Introducció a  l’entorn Swift Playground d’ Apple.

                        – Altres entorns de programació.

  1. Desenvolupament del currículum de robòtica.

                        – Relació de la robòtica educativa amb el currículum escolar.

                        – Disseny del currículum  de robòtica.

–  Avaluació  d’aprenentatge  de les diferents activitats  realitzades  amb  la robòtica educativa.

            – Recursos  i estratègies per  treballar amb totes les capacitats dins de l’aula

  1. Activitats i jocs per desenvolupar la creativitat.
  2. Elaboració de recursos educatius

– Propostes d’activitats i adaptació a diferents plataformes i entorns de programació i robòtica.

                        – Idees de jocs de programació sense ordinadors.

– Propostes de programació d’activitats per a l’aula  basades en l’experiència dels formadors

                        – Adaptació a  diferents capacitats.

                        – Ideació en equip d’activitats d’aprenentatge originals.

METODOLOGIA

A més d’una petita part teòrica, el curs serà eminentment pràctic. Els participants, que treballaran en equip, disposaran de tot el material per   provar els reptes que es proposaran. 

Material NECESSARI PER a les sessions

Els assistents han de portar un ordinador portàtil per descarregar, instal·lar i usar les diverses plataformes.

FORMACIÓ BONIFICABLE:

Formació bonificable a través de DINCAT AEES. Contacte: Olga Poyatos  – opoyatos@dincat.cat. Quòrum mínim: 8 participants.