DESTINATARIS

Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o T.G.D , que precisen  una millora de relaciones socials i de seguretat i autoestima.

 

OBJECTIUS

Desenvolupar la motivació per  iniciar i mantenir el contacte social.

Propiciar una comunicació  efectiva entre els participants.

Interpretar instruccions gràfiques senzilles.

Millorar situacions de rigidesa.

 

CONTINGUT

Normes de comportament i convivència als tallers.

Regles socials i de cortesia bàsiques.

Acceptació i tolerància del grup d’ iguals.

 Metodologia

Posicionem el procés d’aprenentatge dins d’un entorn lúdic. D’aquesta manera, l’assimilació de coneixements es produeix gràcies a la interacció i el descobriment, al mateix temps que es diverteixen, planifiquen i s’organitzen.

Generem un entorn on és possible aprendre a partir de l’error mitjançant la cooperació en equip.

 

Activitats

Robòtica educativa amb Lego Mindstorms Ev3

Un Robot perquè les persones puguin dissenyar i construir. Disposa d’un bloc-ordinador que fa les funcions de cervell, uns motors que li permeten moure’s i diferents tipus de sensors que capten la informació que necessita el Robot per funcionar de la manera que li indiquem.

Robòtica educativa amb Lego Wedo 2.0.

Un Robot per dissenyar, construir i programar.

Disseny amb Lego

Desenvolupament de projectes de construcció  amb peces de Lego.

 

DURACIÓ TALLER

Octubre a Desembre de 2018

DURACIÓ SESSIONS

Hora i mitja per sessió

DIA/HORA:

Dilluns

Horaris sessions: 17:30 a 19 h