CEPS SALUT

CEPS Salut és una entitat sense ànim de lucre formada per professionals que treballen en l’àmbit de la salut (tècnics que desenvolupen els projectes) i per persones interessades en la promoció de la salut que col·laboren de manera voluntària a l’associació (junta directiva, socis/es i voluntaris/es).

Els programes i serveis que es realitzen a l’entitat són dissenyats, realitzats i avaluats per un equip de tècnics amb diferents formacions i experiència professional en promoció de la salut i en el disseny i avaluació d’intervencions comunitàries. També comptem amb el suport d’assessors experts, provinents fonamentalment de la Salut Pública i de l’àmbit universitari.

Missió, valors i visió

La missió de la nostra entitat és promoure la salut i contribuir-ne a la prevenció afavorint hàbits i entorns saludables per tal de millorar la qualitat de vida de la població i així reduir les desigualtats en salut.

Els nostres valors són:

  • Compromís: es compromet a promoure i impulsar la qualitat de vida de la població.
  • Respecte: entén la promoció de la salut des de l’horitzontalitat i parteix de la realitat i de les necessitats de cada persona i col·lectiu.
  • Aprenentatge: basa el treball i les relacions amb els altres en un aprenentatge continu i recíproc.
  • Professionalitat: defensa treballar amb mètode, qualitat i excel·lència per abordar la salut des d’una perspectiva multidisciplinària que promogui l’autonomia de les persones i les comunitats.
  • Col·laboració: treballa amb i per a altres col·lectius, entitats, administracions i Professionals.

La visió de CEPS Salut és ser una entitat de referència en l’àmbit de la promoció de la salut promovent una cultura de salut compartida, afavorint la igualtat d’oportunitats per a tothom i impulsant canvis socials des del benestar de les persones.

Pla estratègic (PDF)