Un cop avaluades les possibilitats de la persona amb DID/TGD, s’ofereixen estratègies i suport al nucli familiar i a la pròpia persona per  planificar els seus objectius a partir de l’autodeterminació i evolucionar cap a una maduresa adequada per a la seva edat.