A partir de l’avaluació de les possibilitats de la persona amb DID /TGD, s’estudia la conducta inadequada i es plantegen estratègies amb la família i/o els professionals de suport, per  reduir la incidència i millorar la qualitat de vida de l’individu i de l’entorn familiar i social.