S’avaluen les capacitats individuals i es concreten les possibilitats segons el perfil de la persona amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.

A partir de l’avaluació, es recomanen les accions a realitzar segons la demanada de la persona i/o la família.