Es valoren les capacitats d’autogovern i la possible necessitat d’una protecció legal.