S’avaluen les capacitats de la persona i es determina el grau de discapacitat intel·lectual. Posteriorment es reflecteix en un informe per  tramitar la sol·licitud del Certificat de Discapacitat al CAD.