DID

Es realitzen sessions per a grups de famílies, adreçades a facilitar el treball des de casa per evitar conductes abusives i situacions de vulnerabilitat, que suposin situacions de bullying.

Es treballa la prevenció, la detecció i la intervenció des del nucli familiar i personal de la persona implicada en el bullying.

DESTINATARIS

Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o T.G.D , que precisen  una millora de relaciones socials i de seguretat i autoestima.

 

OBJECTIUS

Desenvolupar la motivació per  iniciar i mantenir el contacte social.

Propiciar una comunicació  efectiva entre els participants.

Interpretar instruccions gràfiques senzilles.

Millorar situacions de rigidesa.

 

CONTINGUT

Normes de comportament i convivència als tallers.

Regles socials i de cortesia bàsiques.

Acceptació i tolerància del grup d’ iguals.

 Metodologia

Posicionem el procés d’aprenentatge dins d’un entorn lúdic. D’aquesta manera, l’assimilació de coneixements es produeix gràcies a la interacció i el descobriment, al mateix temps que es diverteixen, planifiquen i s’organitzen.

Generem un entorn on és possible aprendre a partir de l’error mitjançant la cooperació en equip.

 

Activitats

Robòtica educativa amb Lego Mindstorms Ev3

Un Robot perquè les persones puguin dissenyar i construir. Disposa d’un bloc-ordinador que fa les funcions de cervell, uns motors que li permeten moure’s i diferents tipus de sensors que capten la informació que necessita el Robot per funcionar de la manera que li indiquem.

Robòtica educativa amb Lego Wedo 2.0.

Un Robot per dissenyar, construir i programar.

Disseny amb Lego

Desenvolupament de projectes de construcció  amb peces de Lego.

 

DURACIÓ TALLER

Octubre a Desembre de 2018

DURACIÓ SESSIONS

Hora i mitja per sessió

DIA/HORA:

Dilluns

Horaris sessions: 17:30 a 19 h

 

 

DESTINATARIS

Professors  de centres docents d’educació primària, secundària i d’educació especial interessats en l’aplicació de la robòtica educativa i la programació a l’aula.

 

OBJECTIUS

Apropar els docents a la robòtica educativa amb Lego Wedo, i Lego Mindstorms Ev3.

Conèixer  el llenguatge de programació Scratch.

Conèixer l’entorn de programació d’Arduino i algunes de les diferents plataformes per  controlar la placa

Conèixer altres eines de programació i robòtica  disponibles.

Crear continguts i activitats per  treballar amb robots  a l’aula.

Adaptar materials i activitats als diferents nivells d’alumnes.

CONTINGUT

 1. Programació i robòtica a l’aula

                        – El rol del docent  i l’alumne a l’aula de robòtica.

                        – Metodologia de la robòtica educativa.

 1. Diferents eines de robòtica i  programació

                        – Entorns de programació Lego Wedo, Lego Ev3 , Arduino i Scratch.

                        – Introducció a M-bot.

                        – Introducció a  l’entorn Swift Playground d’ Apple.

                        – Altres entorns de programació.

 1. Desenvolupament del currículum de robòtica.

                        – Relació de la robòtica educativa amb el currículum escolar.

                        – Disseny del currículum  de robòtica.

–  Avaluació  d’aprenentatge  de les diferents activitats  realitzades  amb  la robòtica educativa.

            – Recursos  i estratègies per  treballar amb totes les capacitats dins de l’aula

 1. Activitats i jocs per desenvolupar la creativitat.
 2. Elaboració de recursos educatius

– Propostes d’activitats i adaptació a diferents plataformes i entorns de programació i robòtica.

                        – Idees de jocs de programació sense ordinadors.

– Propostes de programació d’activitats per a l’aula  basades en l’experiència dels formadors

                        – Adaptació a  diferents capacitats.

                        – Ideació en equip d’activitats d’aprenentatge originals.

METODOLOGIA

A més d’una petita part teòrica, el curs serà eminentment pràctic. Els participants, que treballaran en equip, disposaran de tot el material per   provar els reptes que es proposaran. 

Material NECESSARI PER a les sessions

Els assistents han de portar un ordinador portàtil per descarregar, instal·lar i usar les diverses plataformes.

FORMACIÓ BONIFICABLE:

Formació bonificable a través de DINCAT AEES. Contacte: Olga Poyatos  – opoyatos@dincat.cat. Quòrum mínim: 8 participants.

Es realitzen sessions per a grups de famílies, adreçades a proveir de recursos personals i específics dels temes relacionats amb la conducta dins l’àmbit personal i familiar.

DESTINATARIS

Professionals (docents, personal d’atenció directa, auxiliars, etc) interessats en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual (PDI) i en el desenvolupament d’habilitats per a la vida adulta d’aquest col·lectiu.

 

OBJECTIUS

 • Aprofundir en el concepte de trastorns de conducta.
 • Facilitar eines per a la detecció i l’abordatge dels trastorns de conducta.
 • Adquirir tècniques per treballar l’autodeterminació i les habilitats socials de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Aprendre a detectar conductes limitadores de les PDI.
 • Adquirir recursos per orientar a les PDI per tal de potenciar l’autogestió en la seva vida diària, establir relacions socialment saludables i evitar el risc personal i emocional d’unes relacions inadequades. CONTINGUT
 1. Coneixements generals sobre la conducta desafiant.

  Definició i característiques de la conducta desafiant.

  Impacte de la conducta en el personal d’atenció directe i recursos personals per l’autogestió emocional.

 1. Avaluació funcional: metodologia

   Objectiu de l’avaluació

   Treball pràctic sobre un cas real:

 • Recollida dades de la incidència conductual.
 • Valoració de la intervenció.
 1. Intervenció situacional: comunicació

 Diàleg estratègic: cerca d’informació i control situacional.

 Les sessions incorporen dinàmiques pràctiques que es poden utilitzar com a eines de treball amb les PDI.

 1. Habilitats socials:

 Què s’entén per relacions interpersonals

 Com ensenyar a relacionar-se

 Com eliminar creences errònies

 1. Aspectes clau de l’autodeterminació:

 Components de l’autodeterminació

 Sistemes de recolzament

 Àrees d’aplicació de l’autodeterminació

 Com aconseguir una conducta adequada

 Com treballar l’autodeterminació amb les famílies 

FORMACIÓ BONIFICABLE:

Formació bonificable a través de DINCAT AEES. Contacte: Olga Poyatos  – opoyatos@dincat.cat. Quòrum mínim: 10 participants.

 DESTINATARIS

Professionals especialitzats – Psicòlegs interessats en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual (PDI) i en la millora conductual i el desenvolupament d’habilitats per a la vida adulta d’aquest col·lectiu.

 

OBJECTIUS

 • Aprofundir en el concepte de trastorns de conducta.
 • Facilitar eines per a la detecció, avaluació i l’abordatge dels trastorns de conducta.
 • Adquirir tècniques per treballar l’autodeterminació i les habilitats socials de les persones amb discapacitat intel·lectual com a suport per a una millora conductual.
 • Adquirir recursos per orientar les PDI per tal de potenciar l’autogestió en la seva vida diària, establir relacions  saludables i evitar el risc personal i emocional d’unes relacions inadequades

 CONTINGUT

 

 1. Trastorn de conducta:

Definició de conducta desafiant

Models de comprensió de la conducta desafiant

Diferenciació trastorns de conducta segons etiologia

Avaluació de capacitats

Base  neuropsicològica dels tests: TOKEN TEST, FIGURA DE REY, CAMDEX, TORRES DE LONDRES …

Fenotips: característiques i conductes associades

Anàlisi funcional de la conducta

Intervenció

 

 1. Habilitats socials:

Què s’entén per relacions interpersonals

Com adquirir estratègies comunicatives per reduir conductes inadequades

Creences errònies: què són, com afecten i com modificar-les

 

 1. L’autodeterminació

Components de l’autodeterminació

Sistemes de recolzament

Àrees d’aplicació de l’autodeterminació

Com aconseguir una conducta adequada

Com treballar l’autodeterminació amb les famílies

 

Les sessions es realitzen des de la practica d’aplicació, tant d’avaluació de conductes com de la metodologia preventiva i l’abordatge de la conducta desafiant.

FORMACIÓ BONIFICABLE:

Formació bonificable a través de DINCAT AEES. Contacte: Olga Poyatos  – opoyatos@dincat.cat. Quòrum mínim: 10 participants.

Es realitzen sessions per a grups de famílies, adreçades a proveir de recursos personals i específics dels temes relacionats amb l’afecto sexualitat.

També oferim la possibilitat de realitzar sessions amb un advocat especialitzat per tractar temes com la Incapacitació, l’Esterilització i l’Abús Sexual.

 

Resultado de imagen de formacion

OBJECTIUS FORMACIÓ:

 • Afectivitat/Sexualitat
 • Prevenció d’Abús Sexual
 • Infeccions de Transmissió Sexual
 • Anticonceptius i prevenció d’embarassos no planificats
 • Metodologia de treball amb DID

Tots els temes es preparen amb la finalitat de donar eines al personal per al suport i la  formació de  persones amb Discapacitat Intel·lectual.

 

PERSONES A QUI VA DESTINADA LA FORMACIÓ:

El personal d’atenció directa i tècnics de Centres d’Educació Especial i Centres d’Atenció a la vida adulta (CET, SOI, STO, Residencies,….) 

PROCÉS DE LA FORMACIÓ:

15 hores repartides en cinc jornades on es treballen els continguts dels objectius de formació i la metodologia per treballar-los amb les persones amb Discapacitat Intel·lectual.

A les sessions  es recullen les demandes i els neguits a l’hora de donar resposta als alumnes/usuaris en els temes relacionats amb els objectius de for

PREU:

Formació bonificable a través de DINCAT AEES. Contacte: Olga Poyatos  – opoyatos@dincat.cat

 

Resultado de imagen de formacion

OBJECTIUS FORMACIÓ:

 • Afectivitat/Sexualitat
 • Anticonceptius i prevenció d’embarassos no desitjats
 • Prevenció Infeccions de Transmissió Sexual
 • Prevenció d’Abús Sexual

Tots els temes es preparen amb la finalitat de formar persones amb Discapacitat Intel·lectual.

 

PERSONES A QUI VA DESTINADA LA FORMACIÓ:

 1. El personal que atén directament la persona amb Discapacitat Intel·lectual. Inicialment  a escoles però incorporant altres serveis de les fundacions com poden ser CET, SOI , STO i personal residencial, segons les necessitats.
 2. Les persones amb Discapacitat Intel·lectual que assisteixen al/s centre/s.
 3. Famílies de les persones amb Discapacitat Intel·lectual.

 PROCÉS DE LA FORMACIÓ 1:

 Persones amb Discapacitat Intel·lectual:

 • 6 hores de formació, habitualment repartides en 3 grups diferents d’alumnes/usuaris del centre, on es realitzen formacions inicials de tots els temes inclosos en els objectius de formació.
 • En aquesta sessió es recull la tipologia d’usuaris de centre amb la finalitat de traspassar eines adequades als professionals per treballar aquests temes.

 

PROCÉS DE LA FORMACIÓ 2:

Professionals d’atenció directa i tècnics de centre: (Psicòleg, Assistent Social…):

 • 9 hores repartides en tres jornades on es treballen els continguts dels objectius de formació i la metodologia per traspassar-los a les persones amb Discapacitat Intel·lectual.
 • A les sessions de professionals es recullen les demandes i els neguits a l’hora de donar resposta als alumnes/usuaris en els temes relacionats amb els objectius de formació del projecte.
 • 2 hores de sessió formativa legal en relació als temes d’Incapacitació, Abús Sexual i Esterilització. Aquesta sessió la realitza una advocada especialitzada.

 

PROCÉS DE LA FORMACIÓ 3:

 Famílies dels alumnes/usuaris del centre:

 • 2 hores de taller on es tracten les necessitats del col·lectiu. Es fa un torn de preguntes obertes on els pares poden exposar els seus dubtes, necessitats, neguits i es dóna resposta partint d’una línia integradora envers la persona amb discapacitat intel·lectual.

 

Formació subvencionada: Departament d’Acció social i Ciutadania