Habilitats Socials per a la Vida Adulta adreçat  a persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o Trastorns del Desenvolupament.

 

DESTINATARIS

Persones amb Discapacitat Intel·lectual lleugera o moderada.

 

OBJECTIUS

L’objectiu general és fer un taller d’Habilitats Socials en base a les necessitats de les persones que participen i adaptat a les seves capacitats cognitives i personals. Per aquest motiu es realitzarà una entrevista personal on s’avaluaran una mica aquests aspectes.

 

Els objectius específics del taller són els següents, segons necessitats:

 Entendre les relacions socials que parteixen d’un mateix: 

  • Família directa
  • Companys
  • Parella
  • Altres situacions socials

 Substitució de conductes inadequades per conductes adaptatives.

 Establir relacions adequades i vincles sans amb els altres.

 Millorar l’autoestima i la seguretat personal.

 Prevenció de tot tipus d’abusos.

 Madurar a partir de com ens relacionem amb els altres.

 

CONTINGUT

El taller parteix d’un treball dinàmic on, mitjançant la participació de les persones del grup, es busca el criteri per tal de generalitzar conductes més enllà de la sala de treball.

Per poder fer grups homogenis en necessitats personals, es farà una primera entrevista on s’avaluarà  la persona interessada en el taller per tal d’assignar-li un grup adient.

Suport de  vídeos adequats a cada temàtica impartida a la sessió.

Les sessions es preparen setmanalment segons la necessitat i la demanda del grup.

 

DURACIÓ TALLER

Octubre a Desembre de 2018

 

DURACIÓ SESSIONS

Hora i mitja per sessió

 

DIA/HORA:

Divendres

Horari: 17:15 a  18:45 h

– Els tallers es realitzaran a la seu de Ceps (Barcelona).

Per poder realitzar el taller es precisa un mínim de 4 persones apuntades.

 

FORMADORS:

Juan Bakri

Maite Villalón