DESTINATARIS

Professionals (docents, personal d’atenció directa, auxiliars, etc) interessats en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual (PDI) i en el desenvolupament d’habilitats per a la vida adulta d’aquest col·lectiu.

 

OBJECTIUS

 • Aprofundir en el concepte de trastorns de conducta.
 • Facilitar eines per a la detecció i l’abordatge dels trastorns de conducta.
 • Adquirir tècniques per treballar l’autodeterminació i les habilitats socials de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Aprendre a detectar conductes limitadores de les PDI.
 • Adquirir recursos per orientar a les PDI per tal de potenciar l’autogestió en la seva vida diària, establir relacions socialment saludables i evitar el risc personal i emocional d’unes relacions inadequades. CONTINGUT
 1. Coneixements generals sobre la conducta desafiant.

  Definició i característiques de la conducta desafiant.

  Impacte de la conducta en el personal d’atenció directe i recursos personals per l’autogestió emocional.

 1. Avaluació funcional: metodologia

   Objectiu de l’avaluació

   Treball pràctic sobre un cas real:

 • Recollida dades de la incidència conductual.
 • Valoració de la intervenció.
 1. Intervenció situacional: comunicació

 Diàleg estratègic: cerca d’informació i control situacional.

 Les sessions incorporen dinàmiques pràctiques que es poden utilitzar com a eines de treball amb les PDI.

 1. Habilitats socials:

 Què s’entén per relacions interpersonals

 Com ensenyar a relacionar-se

 Com eliminar creences errònies

 1. Aspectes clau de l’autodeterminació:

 Components de l’autodeterminació

 Sistemes de recolzament

 Àrees d’aplicació de l’autodeterminació

 Com aconseguir una conducta adequada

 Com treballar l’autodeterminació amb les famílies 

FORMACIÓ BONIFICABLE:

Formació bonificable a través de DINCAT AEES. Contacte: Olga Poyatos  – opoyatos@dincat.cat. Quòrum mínim: 10 participants.