DESTINATARIS

Professionals especialitzats – Psicòlegs interessats en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual (PDI) i en la millora conductual i el desenvolupament d’habilitats per a la vida adulta d’aquest col·lectiu.

 

OBJECTIUS

  • Aprofundir en el concepte de trastorns de conducta.
  • Facilitar eines per a la detecció, avaluació i l’abordatge dels trastorns de conducta.
  • Adquirir tècniques per treballar l’autodeterminació i les habilitats socials de les persones amb discapacitat intel·lectual com a suport per a una millora conductual.
  • Adquirir recursos per orientar les PDI per tal de potenciar l’autogestió en la seva vida diària, establir relacions  saludables i evitar el risc personal i emocional d’unes relacions inadequades

 CONTINGUT

 

  1. Trastorn de conducta:

Definició de conducta desafiant

Models de comprensió de la conducta desafiant

Diferenciació trastorns de conducta segons etiologia

Avaluació de capacitats

Base  neuropsicològica dels tests: TOKEN TEST, FIGURA DE REY, CAMDEX, TORRES DE LONDRES …

Fenotips: característiques i conductes associades

Anàlisi funcional de la conducta

Intervenció

 

  1. Habilitats socials:

Què s’entén per relacions interpersonals

Com adquirir estratègies comunicatives per reduir conductes inadequades

Creences errònies: què són, com afecten i com modificar-les

 

  1. L’autodeterminació

Components de l’autodeterminació

Sistemes de recolzament

Àrees d’aplicació de l’autodeterminació

Com aconseguir una conducta adequada

Com treballar l’autodeterminació amb les famílies

 

Les sessions es realitzen des de la practica d’aplicació, tant d’avaluació de conductes com de la metodologia preventiva i l’abordatge de la conducta desafiant.

FORMACIÓ BONIFICABLE:

Formació bonificable a través de DINCAT AEES. Contacte: Olga Poyatos  – opoyatos@dincat.cat. Quòrum mínim: 10 participants.